Advokatforeningen: Ny norsk lov kan true rettsstaten

ny-lov-kan-true-rettsstaten

Advokatforeningen advarer mot forslag til en ny norsk lov som vil gi regjeringen utvidede fullmakter i krisesituasjoner. Loven gir hjemmel til å innføre nye lover og unntak fra annen lovgivning. Slike ekstraordinære muligheter kan benyttes ved kriser som naturkatastrofer, pandemier, eller terrorhandlinger. Den nye loven vil kunne gå ut over balansen mellom lovgivende og utøvende myndigheter ifølge Advokatforeningen. Lovforslaget vil gjelde alle samfunnsområder med unntak av helsesektoren. Utkastet kan i prinsippet omfatte reguleringen av hele det norske rettsvesen. Lovforslaget vil gi regjeringen generell og skjønnsmessig lovmyndighet. En slik lov vil…

Les mer..