Sprengte strømmaster – Krimhalvøyen uten strøm

Det er unntakstilstand på Krimhalvøyen etter at flere strømmaster er blitt sprengt i natt. Krim har byttet til reservekraft etter sabotasjen i Kherson regionen som forårsaket det totale strømbruddet. Det er trolig tatariske aktivister med støtte fra ukrainske nasjonalister som har sprengt mastene. Tatar aktivister har forsøkt å blokkere reparasjoner av mastene. Tartarene er en tyrkisk folkegruppe som har tatarisk som morsmål. De fleste tatarer bor i Russland, der de er den nest største folkegruppen. De fleste tatarer er sunni-muslimer. Sykehus og annen viktig infrastruktur ble raskt koblet til reservere…

Les mer..