Sverige utsatt for massiv sabotasje

omfattende-sabotasje-mot-kommunikasjon-sverige

Sabotasje av kringkastingstårn, kollaps av nødnettet og radarhavari som har lammet den svenske flytrafikken. Nå sier både regjeringen og opposisjonen at de mystiske hendelsene må undersøkes for å fastslå om det kan være en sammenheng. De siste dagene har kritisk infrastruktur i Sverige blitt satt under sterkt press. Alle berørte parter beskriver hendelsene som enestående og unike. For to dager siden ble luftfartsmyndighetene rammet av omfattende radarfeil som tvang myndighetene til å sette alle fly på bakken i Stockholm og Gøteborg-området. I over to timer var all flytrafikk nede for…

Les mer..

Sprengte strømmaster – Krimhalvøyen uten strøm

Det er unntakstilstand på Krimhalvøyen etter at flere strømmaster er blitt sprengt i natt. Krim har byttet til reservekraft etter sabotasjen i Kherson regionen som forårsaket det totale strømbruddet. Det er trolig tatariske aktivister med støtte fra ukrainske nasjonalister som har sprengt mastene. Tatar aktivister har forsøkt å blokkere reparasjoner av mastene. Tartarene er en tyrkisk folkegruppe som har tatarisk som morsmål. De fleste tatarer bor i Russland, der de er den nest største folkegruppen. De fleste tatarer er sunni-muslimer. Sykehus og annen viktig infrastruktur ble raskt koblet til reservere…

Les mer..