FRP trekker seg fra regjeringen

fremskrittspartiet-trekker-seg-ut-av-regjeringenRed. | NY1.NO

Fremskrittspartiet går ut av regjeringen. Det bekreftes av Siv Jensen på en pressekonferanse etter endt krisemøte. Hun peker på at regjeringssammarbeidet med så forskjellige partier har ført til en “grå” politikk. En politikk uten klar retning. Siv Jensen sier hun kommer til å fortsette som partileder i tiden de når går inn i. 🔊 Lytt til teksten Ønsker du å støtte uavhengig presse? Da handler du økologisk hos KostholdsButikken.no

Les mer..

Advokatforeningen: Ny norsk lov kan true rettsstaten

ny-lov-kan-true-rettsstatenRed. | NY1.NO

Advokatforeningen advarer mot forslag til en ny norsk lov som vil gi regjeringen utvidede fullmakter i krisesituasjoner. Loven gir hjemmel til å innføre nye lover og unntak fra annen lovgivning. Slike ekstraordinære muligheter kan benyttes ved kriser som naturkatastrofer, pandemier, eller terrorhandlinger. Den nye loven vil kunne gå ut over balansen mellom lovgivende og utøvende myndigheter ifølge Advokatforeningen. Lovforslaget vil gjelde alle samfunnsområder med unntak av helsesektoren. Utkastet kan i prinsippet omfatte reguleringen av hele det norske rettsvesen. Lovforslaget vil gi regjeringen generell og skjønnsmessig lovmyndighet. En slik lov vil…

Les mer..

Ønsker levere post kun tre ganger i uken

posten-sparer-seg-til-fantRed. | NY1.NO

Posten går inn for at postombæringen reduseres fra fem til tre dager i uka fra 2020. Fra 2022 ønskes det å kun levere post to ganger i uken. I januar foreslo regjeringen en redusert postutdeling, nå går også Posten Norge inn for forslaget. Posten peker på at 95 prosent av dagens post kan digitaliseres, noe som vil påvirke fremtidens postomdeling. Kan miste opptil 2000 postbud. Fagforbundet Postkom har anslått at mellom 1500 og 2000 postbud kommer til å miste jobben som følge av forslaget. Det forventes en kraftig nedgang i…

Les mer..

Vil forby halvautomatiske våpen

regjeringen-forbyr-semi-automatiske-rifler-ny1_noRed. | NY1.NO

Regjeringen med Erna Solberg i spissen foreslår å forby halvautomatiske rifler av samme type brukt i politiet og forsvaret. Forbudet vil også gjelde de som allerede har fått tillatelse til å eie slike våpen. 🔊 Lytt til teksten Ønsker du å støtte uavhengig presse? Da handler du økologisk hos KostholdsButikken.no

Les mer..

Milliarder i bistand til global vaksineallianse forsøkt skjult for offentligheten

vaksinehelveteRed. | NY1.NO

Regjeringen ved Erna Solberg har gitt milliarder av norske skattekroner i bistand til den globale vaksinealliansen Gavi. Korrespondanse knyttet til utbetalinger, rapportering, referater og evaluering har mangler i utenriksdepartementet. Måten dette er gjort på er at viktig korrespondanse er sendt via eposter istedet for å bli registrert som saksdokumenter og slik unngått registrering i arkivsystemet. Riksrevisjonen har gått gjennom korrespondanse og eposter fra UD og funnet stort misforhold i antall eposter sendt og antall dokumenter i arkivsystemet. Et viktig prinsipp i et demokrati er at du som borger skal vite…

Les mer..

Dieselbil-forbud: Tidenes største svindel?

dieselforbud-oslo-svindel-helveteRed. | NY1.NO

I 2006 anbefalte regjeringen folk å kjøpe dieselbiler. Avgiftene ble lagt om slik at bilene ble rimeligere. Nå blir det altså forbudt å kjøre dieselbiler i hovedstaden. Oslo kommune innfører forbud mot å kjøre med dieselbil på kommunale veier fra klokka 6 til klokka 22 fra tirsdag 17. januar. Mazyar Keshvari i FRP uttaler til dagbladet at dette er helt uholdbart. “Man kan ikke innføre forbud mot biler basert på drivstoffet de bruker, spesielt ikke når det er den type bil politikerne som innførte forbudet anbefalte å kjøpe”, sier han.…

Les mer..

Regjeringen gir bort 11.223,- kroner fra hver private husholdning til EU!

regjeringen-gir-bort-dine-penger-til-euRed. | NY1.NO

Norge stiller 26 milliarder kroner til disposisjon for EU. I 2015 var det registrert rundt 2.3 millioner privathusholdninger i Norge. Beløpet regjeringen har satt til disposisjon for EU tilsvarer dermed hele 11.223,- kroner pr. privathusholdning, dette inkluderer de som bor alene. Midlene skal brukes til såkalte utjevningstiltak i 15 land i Sentral- og Sør-Europa. Milliardbeløpet er resultatet av en avtale med EU om EØS-midler som ble signert 3. mai i år. Gjennom avtalen har regjeringen forpliktet seg til å stille om lag 26 milliarder kroner av mine og dine penger…

Les mer..