PST ønsker å løslate terrorister

pst-loslater-terrorister-for-endt-soning

Fremmedkrigere bør løslates, etter å ha sonet 2/3 av straffen, såfremt de aksepterer “utreise og venneforbud”. Informasjonen fremkommer av et brev ABCnyheter har fått tilgang til. Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) skriver i sin anmodning til Kriminalomsorgen at de ønsker prøveløslatelse til en rekke dømte islamske terrorister, slik at de i størst mulig grad skal gjøres i stand til å bli “robuste og lovlydige samfunnsborgere”. Hvorfor PST legger seg bort i soningslengen til terrorister og hvordan de skal håndheve “utreise og venneforbud”, er uvisst. PST nekter å kommentere saken overfor ABC Nyheter.…

Les mer..

PST drev mobilovervåking i strid med loven

PST drev ulovlig overvåking

Politiet og PST unnlot bevisst å varslet tilsynsmyndighetene om mobilovervåking. Loven krever dette og nå skjerpes kravene til varsling. Fra nå av må politiet og PST varsle om all bruk av mobilovervåking og all bruk av falske basestasjoner skal varsles og loggføres. Identitets-fanging ved mobilovervåking skal nå loggføres med sted, gps-posisjon, tidsrom og hvilken operatør politiet gir seg ut for å være. Informasjonen skal lagres i minst ett år. I fjor avslørte Aftenposten at norsk politi og Politiets sikkerhetstjeneste drev mobilovervåking i strid med loven. De unnlot bevist å varsle…

Les mer..