Oljefondet tapte i snitt 1,3 milliarder kroner dagen i 2018

oljefondet-statens-pensjonsfond-utland-tapte-585-milliarder-2018-ny1_no

I løpet av 2018 tapte Oljefondet hele 485 milliarder av dine og mine pensjonspenger.  Fondet eier andeler i mer enn 9 000 selskaper i over 70 land over hele kloden. Statens Pensjonsfond Utland, populært kalt  Oljefondet, har dermed hatt et verdifall i fjor som er det største siden oppstarten i 1998. Svekket krone bidro til minsket tap Til tross for rekordstort tap i verdi bidro en svekket krone til å øke fondets verdi med 224 milliarder kroner. I tillegg til dette ble det satt inn 33,8 milliarder kroner i fondet…

Les mer..

Oljefondet har tapt 85 milliarder

Oljefondet i minus

Oljefondet gikk i minus i første kvartal i år, skikkelig i minus. Fondet tapte mest på aksjeinvesteringer og eiendom. Fondet hadde en avkastning på aksjer på minus 2,9 prosent, og en avkastning på minus 1,3 prosent innen eiendom. Positiv avkastning på renteinvestering bidro til å begrense den totale nedgangen. Det ble også tatt ut 25 milliarder kroner av fondet i første kvartal. Oljefondet har i dag en verdi på litt over 7.000 milliarder kroner og over halvparten av fondet er investert i aksjer.. 🔊 Lytt til teksten Ønsker du å…

Les mer..