Trump sin innsettelse – Hva media IKKE forteller deg

trump-innsettelse-demonstranter

Vi har alle sett det, bildet som sammenligner folkemengden fra når Obama ble innsatt med når Trump ble innsatt. Et bilde av et folkehav og et bilde av folketomme gater. Et bilde sier mer enn tusen ord, blir det sagt. Hva er det media ønsker å fortelle oss med dette bildet og hvorfor trykkes det i alle større kanaler som om det skulle være verdens viktigste nyhet? Om du ser mer inngående på bildet vil du merke at bildet til Obama er lysere og skarpere. Hvorfor? Jo, det viser seg…

Read More

Panama papirene – Informasjonen du ikke får se

Panama papers

Den som har lekket de såkalte Panama papirene ser ut til å genuint ønske å eksponere et system som lar de ultra rike skjule sine massive verdier, ofte inntjent gjennom korrupsjon eller annen ulovlig virksomhet. Disse Panama advokatene er med på å skjule en vesentlig andel av de aller rikeste sine verdier og den massive lekkasjen av dokumenter burde være en fantastisk hendelse. Dessverre har varsleren gjort den store feilen å overgitt materialet til de store internasjonale mediabedriftene. Bedrifter som nettopp blir eid, og styrt av noen av de aller…

Read More