Rekordstor gjeld blant nordmenn

Husholdingenes gjeld fortsetter å stige til tross for større økonomisk usikkerhet. Sammen med historisk høye boligpriser øker det risikoen for krakk, ifølge Finanstilsynet. Tilsynet har fremlagt rapporten «Finansielle utsikter 2015» – en oppdatering av situasjonen i internasjonal og norsk økonomi. Når gjelden fortsetter å øke mer enn inntektene, og boligprisene fortsetter å øke, øker risikoen for at dette resulterer i priskrakk i eiendomsmarkedet. Finanstilsynets rapport trekker også frem fallet i oljeprisen, og det slås fast at fallet preger norsk økonomi. Lavere etterspørsel fra petroleumsvirksomheten har også ført til betydelig lavere…

Les mer..