Hemmelighold rundt mulig grunnlovstridig suverenitetsavståelse til EU

norske-poilitikere-avgir-mer-suverenitet-til-eu

Etter en hastehøring med kun halvannet døgn frist ble hele Norges finanssektor underlagt EUs finanstilsyn i 2016. Formelt skjer vedtak gjennom EFTAs overvåkingsorgan ESA, som kopierer disse fra EU før de pålegges norske aktører. Forsker Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund har forsøkt å sette seg inn i prosessene rundt den nye finansstrukturen, men får hverken tilgang eller innsikt i hvordan maktutøvingen foregår. Hun har bedt om innsyn, men fått avslag grunnet i at korrespondansen er “intern” og “untatt offentlig innsyn”. Forskere og media får ikke innsyn og hun advarer om at…

Les mer..

Gro søkte om EU-medlemskap FØR folkeavstemming

gro-undertegner-soknad-om-eu-medlemskap

Et dokument har kommet frem i lyset hvor det viser seg at Gro Harlem i sin tid søkte om at Norge skulle bli tatt opp i EU  FØR den planlagte folkeavstemmingen. Saken er en het potet i sosiale medier hvor svært mange føler seg ført bak lyset av Gro, tidligere omtalt som “landsmoderen”. Flere mener Gro grunnlovsstridig meldte Norge inn i EU, uten Stortingets og folkets samtykke. Faktisk.no har omtalt saken hvor de konkluderer med at Norge ikke er med i EU, selv om Gro ikke ventet på folkeviljen, men…

Les mer..

NAV-skandalen: Norsk lov fjernstyres fra Brussel

eu-eos-nav-lover-regler-diktatur

Minst 48 mennesker er dømt for å ha mottatt en ytelse de har krav på. 36 av disse har sonet ubetinget fengselsstraff, den lengste på åtte måneder. 2400 personer kan ha fått uberettiget pengekrav mot seg. Kilden til forvirringene er at Nav har praktisert som en hovedregel at man må oppholde seg i Norge for å ha rett til arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger. I 2012 ble det imidlertid implementert en ny EU-forordning for trygdeordninger i EØS-området, som inbefatter Norge. Den åpner for at stønadsmottakere kan beholde retten til ytelser fra…

Les mer..

Avgir mer suverenitet til utlandet – Bryter norske politikere grunnloven?

norske-poilitikere-avgir-mer-suverenitet-til-eu

§ 1. Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike. Hvor fritt og selvstendig er egentlig Norge i dag? Stortingsflertallet og regjeringen går nå inn for å legge enda mer innflytelse og makt over energisektoren under EUs reguleringsmyndighet ACER. Overvåkingsorganet ESA i Brussel skal på vegne av EUs energibyrå treffe bindende vedtak om norsk strøm og kraft. Tidligere har regjeringen foreslått for Stortinget at den øverste myndigheten over norsk finanssektor heretter skal bli underlagt EFTAs overvåkingsorgan ESA i Brussel Liten støtte hos folket I en meningsmåling, bestilt av…

Les mer..

Regjeringen gir bort 11.223,- kroner fra hver private husholdning til EU!

regjeringen-gir-bort-dine-penger-til-eu

Norge stiller 26 milliarder kroner til disposisjon for EU. I 2015 var det registrert rundt 2.3 millioner privathusholdninger i Norge. Beløpet regjeringen har satt til disposisjon for EU tilsvarer dermed hele 11.223,- kroner pr. privathusholdning, dette inkluderer de som bor alene. Midlene skal brukes til såkalte utjevningstiltak i 15 land i Sentral- og Sør-Europa. Milliardbeløpet er resultatet av en avtale med EU om EØS-midler som ble signert 3. mai i år. Gjennom avtalen har regjeringen forpliktet seg til å stille om lag 26 milliarder kroner av mine og dine penger…

Les mer..