Sverige forbereder utsendelse av 80.000 asylsøkere

Flykninger - Illustrasjonsbilde

Omtrent 45 prosent av asylsøkere i Sverige forventes å få avslag på søknaden sin og vil dermed bli utvist. Svensk politi og Migrationsverket forbereder derfor utvisning av opptil 80.000 asylsøkere. “Det kom 163.000 som søkte asyl i løpet av siste året, og ikke alle kan få bli. Utvisningene kommer til å skje løpende, etter at Migrasjonsverket og migrationsdomstolene har sett på sakene”, uttaler innenriksminister Anders Ygeman til nyhetsbyrået TT. Hvor mye utvisninger vil koste Sverige, vil ikke innenriksministeren Anders Ygemansvare på, men ifølge politiet er det er behov for ekstra…

Les mer..

Asylsøkere nekter å bytte mottak

Politiet har rykket mannsterkt ut til det midlertidige mottaket på Aksdal kro der 38 asylsøkere nekter å forlate stedet. Mottaket på Aksdal skal tømmes, og alle de 60 beboere skal fraktes videre sørover til Stavanger hvor de skal innkvarteres i nytt mottak. Grunnen til at asylsøkerne nekter, er at de har sett foto av den ny innkvarteringen. Fem politipatruljer er nå på stedet for å få kontroll på situasjonen. En tolk er på vei, slik at politiet kan få formidlet tydelig hva som er situasjonen. 🔊 Lytt til teksten Ønsker…

Les mer..

90 prosent av alle som søker asyl i Norge mangler ID-papirer

Statssekretær i Fremskrittspartiet Jøran Kallmyr vil språkteste asylsøkere for å avsløre de som ikke er fra Syria. Ifølge Kallmyr går en grundig identifisering foran fortgang i behandlingen. Alle kommer til å bli tatt inn til språktesting hvis det er tvil om identiteten deres, sier han. Hele 90 prosent av alle som søker asyl i Norge mangler identifikasjonspapirer. I tillegg kommer en del med falske pass. Tall fra UDI viser at det kom 31.145 asylsøkere i fjor. Det er nesten 20.000 flere enn året før. UDI anslår at antallet asylsøkere kan…

Les mer..