Hemmelighold rundt mulig grunnlovstridig suverenitetsavståelse til EU

norske-poilitikere-avgir-mer-suverenitet-til-euRed. | NY1.NO

Etter en hastehøring med kun halvannet døgn frist ble hele Norges finanssektor underlagt EUs finanstilsyn i 2016. Formelt skjer vedtak gjennom EFTAs overvåkingsorgan ESA, som kopierer disse fra EU før de pålegges norske aktører. Forsker Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund har forsøkt å sette seg inn i prosessene rundt den nye finansstrukturen, men får hverken tilgang eller innsikt i hvordan maktutøvingen foregår. Hun har bedt om innsyn, men fått avslag grunnet i at korrespondansen er “intern” og “untatt offentlig innsyn”. Forskere og media får ikke innsyn og hun advarer om at…

Les mer..