Gro søkte om EU-medlemskap FØR folkeavstemming

gro-undertegner-soknad-om-eu-medlemskap

Et dokument har kommet frem i lyset hvor det viser seg at Gro Harlem i sin tid søkte om at Norge skulle bli tatt opp i EU  FØR den planlagte folkeavstemmingen. Saken er en het potet i sosiale medier hvor svært mange føler seg ført bak lyset av Gro, tidligere omtalt som “landsmoderen”. Flere mener Gro grunnlovsstridig meldte Norge inn i EU, uten Stortingets og folkets samtykke. Faktisk.no har omtalt saken hvor de konkluderer med at Norge ikke er med i EU, selv om Gro ikke ventet på folkeviljen, men jobbet aktivt for å få Norge inn under Den europeiske union. Faktisk skrev Gro brev til EU-presidenten allerede i november 1992, hvor hun ber om at Norge kan bli medlem av EU.

Gro sitt brev til EU-presidenten i 1992 fritt oversatt fra fransk:
Herr president, Den norske regjeringen har herved æren å informere deg om at Norge ber om å bli det medlem av Det europeiske fellesskap og er klar til å starte forhandlinger om vilkårene for medlemskap.

Bryter norske politikere grunnloven?
I dag er Norge en del av det såkalte EØS-sammarbeidet. I praksis betyr dette at Norge stort sett godtar alle lover og regler som byråkratene vedtar i EU, uten særlig innflytelse på utformingen av disse. Dette er også litt av bakgrunnen for raseriet mot norske politikere som i åresvis har jobbet på tvers av viljen til det norske folk. Norge har to ganger stemt mot å avgi slik suverenitet. Norge stemte nei til å bli med i EU både i 1972 og i 1994. Norges Grunnlov sier også noe om slik suverenitetsavståelse: § 1.Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike.


Ønsker du å støtte uavhengig presse? Da handler du økologisk hos KostholdsButikken.no
Del denne artikkelen:

Relaterte artikler

One Thought to “Gro søkte om EU-medlemskap FØR folkeavstemming”

 1. Straffeloven. Kapittel 17. Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser. § 111. Krenkelse av Norges selvstendighet og fred. Med fengsel inntil 15 år straffes den som ved bruk av makt, trusler eller på annen rettsstridig måte volder fare for at Norge eller en del av Norge

  a) innlemmes i en annen stat,
  b) blir underlagt en fremmed stats herredømme,
  c) eller en stat som Norge er alliert eller i kampfellesskap med, blir påført krig eller fiendtligheter,
  d) påføres vesentlige begrensninger i sin selvbestemmelsesrett, eller
  e) løsrives.

Legg igjen en kommentar