NAV-skandalen: Norsk lov fjernstyres fra Brussel

eu-eos-nav-lover-regler-diktatur

Minst 48 mennesker er dømt for å ha mottatt en ytelse de har krav på. 36 av disse har sonet ubetinget fengselsstraff, den lengste på åtte måneder. 2400 personer kan ha fått uberettiget pengekrav mot seg. Kilden til forvirringene er at Nav har praktisert som en hovedregel at man må oppholde seg i Norge for å ha rett til arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger. I 2012 ble det imidlertid implementert en ny EU-forordning for trygdeordninger i EØS-området, som inbefatter Norge. Den åpner for at stønadsmottakere kan beholde retten til ytelser fra Nav også ved opphold i EU- eller EØS-land. Denne lovendringen ble aldri fulgt opp av NAV.

Den mest omfattende rettsskandalen i norsk historie?
Ifølge jusprofessor Jan Fridthjof Bernt kan NAV-skandalen vise seg å være den mest omfattende rettsskandalen i norsk historie grunnet mengden saker der mennesker har blitt uskyldig dømt. De som er rammet er i stor grad enkeltpersoner med begrensede ressurser, mener  han. Her har mennesker blitt dømt og straffet, enkelte med ubetinget fengselsstraff i opptil åtte måneder, på feil grunnlag.

Stadig nye lover, regler og forordninger blir tredd nedover hodene på nordmenn via EØS-avtalen. Det kan se ut som hverken NAV, politiadvoktater eller domstolene klarer å holde oversikt over den stadig voksende jungelen av lover og regler. Alle disse lovene og reglene blir bestemt av fremmede makter, og norges befolkning har liten til ingen kontroll over skapelsen av disse. Dette til tross for at Norges grunnlov er klinkende klar på dette punktet: §1. Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike.

Kilder:

VG.NO
Nationen.no
Lovdata


Ønsker du å støtte uavhengig presse? Da handler du økologisk hos KostholdsButikken.no
Del denne artikkelen:

Relaterte artikler

2 kommentarer til “NAV-skandalen: Norsk lov fjernstyres fra Brussel”

  1. Stig

    Hvem styrer egentlig NAV i Norge?

  2. Heidi A.

    Bra det kommer for en dag hvordan folk blir behandlet i verdens rikeste land i 2019

Legg igjen en kommentar