Elendig ressursbruk – Setter politiet liv og helse i fare for å verne om tysk storkapital?

vindkraft dreper

Trønderenergi og tyske Stadtwerke München har plan om å sette opp 31 vindmøller i det som beskrives som ett av få urørte naturområder langs Trøndelagskysten. Siden 1. april har rundt 14 godt voksne mennesker møtt opp i Hestdalen i Flatanger kommune for å vise sin motstand mot vindkraftverket som skal bygges der. For demonstrantene toppet det seg torsdag i forrige uke. Da troppet det opp hele 11 uniformerte politifolk med skuddsikre vester for å passe på de 14 demonstrantene!

Elendig ressursbruk
Flatanger kommune er én av 14 kommuner i Namdalen helt nord i Trøndelag. Ifølge en av demonstrantene, som har bodd i området i 50 år, er det en sjeldenhet å se politi der. – Jeg har bodd i området i mer enn 50 år. Å se en politibil her ute skjer kanskje en eller to ganger i året. Det bor omlag  35.000 mennesker i Namdalen. På en normal politivakt er det to politipatruljer på vegene i hele regionen som  dekker et område på nesten 12.000 kvadratkilometer. Det er tilnærmet samme flateareal som Akershus, Østfold og Vestfold til sammen.

Fare for liv og helse?
Alt tilgjengelig mannskap befant seg altså i Hestdalen denne torsdagen, en ytterkant i politidistriktet. Skulle det oppstå en kritisk situasjon, som krevde mannskap et annet sted, ville ikke denne ressursbruken kunne føre til fare for liv og helse?

Mindre politioppbud under storbrann.
Flatangerbrannen er en av de største brannene i Norge etter krigen. I løpet av noen døgn i januar og februar svidde den av mer enn 15 kvadratkilometer skog og skadet og ødelagte minst 64 bygninger. Under denne brannen var det fra to til 10 politifolk tilstede. Man må stille seg spørsmål om hva som ligger til grunn for en slik ressursfordeling? Er det viktigere å verne om økonomiske interesser enn liv?

Kilde: Nettavisen


Ønsker du å støtte uavhengig presse? Da handler du økologisk hos KostholdsButikken.no
Del denne artikkelen:

Relaterte artikler

2 kommentarer til “Elendig ressursbruk – Setter politiet liv og helse i fare for å verne om tysk storkapital?”

  1. Knut

    Dette er ikke riktig vei å gå med hensyn på å skaffe strøm. Norge har mye vannkraft som ikke dreper fugler. Slutt å eksporter vannkraften vår og bruk den heller på den norske befolkning og legg ned alle vindmøllene. Stygge er de og!

  2. Per Brokk

    Helt latterlig. Politimesteren bør ta hatten sin og gå!

Legg igjen en kommentar