40 prosent av insektartene trues med utryddelse

insektene-reduseres-kraftig-jordbruk-miljo

En ny rapport presenterer en omfattende gjennomgang av 73 historiske studier om bortfall av insekter fra hele verden, og har systematisk vurdert de underliggende årsakene. I 2017 skrev vi om en studie som viste at hele 75 prosent av insektbestanden har forsvunnet de siste 27 årene.

Noen årsaker
Hovedårsakene er intensivt landbruk som er med å  ødelegge den naturlige floraen, bruk av syntetiske plantevernmidler og kunstgjødsel. Utbyggelse av bolig- og næringsområder, fremmede arter og klimaendringer. Hvorvidt den enorme økningen i mikrobølgestråling og genmodifiserte organismer påvirker insektsbestanden ser ikke ut til å være vurdert.

Mulige løsninger
En revurdering av gjeldende landbrukspraksis, særlig reduksjon i bruk av syntetiske plantevernmidler og erstatte dagens jordbruk med en mer bærekraftig, økologisk basert praksis. Dette er tiltak som antas å være en nødvendighet for å bremse eller reversere dagens trender.

Kilde: sciencedirect.com.


Ønsker du å støtte uavhengig presse? Da handler du økologisk hos KostholdsButikken.no
Del denne artikkelen:

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar