Nå kan du søke om støtte til å rydde søppel – 65 millioner i potten

stotte-refusjon-rydde-langs-strand-og-sjo

Det er nå mulig å søke økonomisk støtte fra Miljødirektoratet for å rydde søppel langs strender, elver og vassdrag i Norge. Tilskuddsordningen er i år på 65 millioner kroner. Fristen for å søke er 31. januar.

Hvem kan søke støtte?
Frivillige og ideelle organisasjoner, stiftelser registrert i enhetsregisteret. Private virksomheter som ikke er enkeltpersonforetak, selvstendige kommunale/interkommunale selskaper og samarbeidsorganer, slik som avfallsselskap og friluftsråd. Minste beløp man kan søke om er 300.000.

Refusjonsordning for mindre ryddeprosjekter
Hva om man kun er en ensom sjel som ønsker å rydde litt i strandsonen? Det fins håp! Da kan du søke om refusjon til dine utgifter fra Hold Norge Rent, som viderefører støtte fra Miljødirektoratet. Potten var i 2018 på 4.500.000. Av disse midlene administreres refusjonsordningen for håndtering av eierløst marint avfall. Ordningen gjelder for avfall som er samlet inn i tilknytning til frivillige ryddeaksjoner.

Alle utgifter du søker refusjon for, må dokumenteres og legges ved i søknaden. Man kan få dekket utgifter til transport, innlevering/ mottak av avfall, eller transport av frivillige til og fra ryddeaksjoner. Søknadsfristen for å søke refusjon er 15. november.

Støtte kan du søke her
Refusjon for mindre ryddeprosjekter kan søke her.

Ønsker du å støtte uavhengig presse? Da handler du økologisk hos KostholdsButikken.no
Del denne artikkelen:

One Thought to “Nå kan du søke om støtte til å rydde søppel – 65 millioner i potten”

  1. K. Hamsun

    M.a.o. man må opprette en stiftelse for å få beløp av betydning?

Legg igjen en kommentar