Saksøker Erna Solberg for grunnlovsbrudd

erna-solberg-saksokes-av-nei-til-eu

Nei til EU går nå til søksmål mot statsminister Erna Solberg. De mener staten, representert ved statsminister Erna Solberg, ikke behandlet Acer-saken i tråd med Grunnloven. I mars i år sa et alminnelig flertal i Stortinget ja til at Norge skulle tilknyttes EUs energibyrå Acer. Dermed ble Norge underlagt EUs regelverk for strøm og gass. Nei til EU ønsker at stortingsvedtaket fra mars i år skal bli kjent ugyldig.

Får støtte av en av Norges fremste spesialister på forvaltningsrett
Nei til EU får støtte fra jusprofessor Hans Petter Graver. Han er en av Norges fremste spesialister på forvaltningsrett og EØS. Han mener at stortingsvedtaket bryter med grunnloven. Det skulle vært vedtatt i medhold av Grunnlovens paragraf 115, og ikke som et vanlig stortingsvedtak. Paragrafen krever tre firedels flertall på Stortinget i saker som innebærer en myndighetsoverføring, eller suverenitetsavståelse. Dette ble ikke gjort. På Nei til EU sine nettsider står det: Avståelsen av suverenitet til EU i sak etter sak, nå sist til EUs energibyrå ACER, er grunnlovsstridig. Kampen for suverenitet er ikke over. Nei til EU vil nå fremme søksmål mot staten, representert ved statsminister Erna Solberg. ACER-saken ble ikke behandlet i tråd med Grunnloven som den suverenitetsavståelsen dette er. Vedtaket fulgte ikke Grunnlovens § 115.

Kilder:
Nei til EU: Nei til EU går nå til søksmål mot statsminister Erna Solberg
TV2: Mener Stortingets vedtak om ACER er ugyldig

Share This:

Relaterte artikler

One Thought to “Saksøker Erna Solberg for grunnlovsbrudd”

  1. magne schille

    Hva tok så lang tid? Skulle ikke samme skjedd når EØS avtaler blev signert/vedtatt?

Legg igjen en kommentar