Oslo kommune dømt for ulovlig innkreving av eiendomsskatt

oslo-kommune-domt-til-ulovlig-skattRed. | NY1.NO

Alle som betalte eiendomsskatt i Oslo i 2016 har nå mulighet til å få pengene sine tilbake. Oslo kommune har blitt dømt i lagmannsretten for ikke å ha overholdt fristen for å skrive ut eiendomsskatt. Tingretten mener at den første utskrivningen av eiendomsskatten våren 2016 burde vært gjort før 1. mars og ikke 1. juli. Dermed må kommunen betale tilbake eiendomsskatten i 2016 til alle de 3.400 skattyterne som er med i gruppesøksmålet.

Bør gjelde alle som betalte skatt i 2016
Prosessfullmektig Bettina Banoun, som representerer Huseiernes Landsforbund i gruppesøksmålet, er av den oppfatning at vedtaket bør gjelde alle som betalte eiendomsskatt i 2016. I en lignende sak med fristbrudd, fra 2015 i Midtre Gauldal kommune, avgjorde Sivilombudsmannen at alle skattebetalere skulle få tilbake eiendomsskatten, uansett om de hadde klaget eller ikke. Bettina Banoun mener videre at dommen fra Borgarting lagmannsrett viser at det var snakk om et planlagt fristbrudd, og at Oslo kommune må stå ansvarlig for bevisst å ha skrevet ut eiendomsskatt for sent.

Kilde: nettavisen: alle-som-betalte-eiendomsskatt-i-oslo-i-2016-kan-fa-pengene-tilbake


Ønsker du å støtte uavhengig presse? Da handler du økologisk hos KostholdsButikken.no
Del denne artikkelen:

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar