Nekter barnehageplass til uvaksinerte barn

nekter-barnehageplass-til-uvaksinerte-barn-mmr-levende-virus

Barnehage for alle? Fire privateide barnehager krever vaksinasjon av både barn og ansatte. Alle fire barnehagene tilhører Trollklubbens barnehager i Fredrikstad. Dersom man ikke ønsker å vaksinere barna sine, får man søke plass i en annen barnehage, uttaler Helle Soos, eier av de fire barnehagene. Hun fremhever spesielt MMR-vaksinen, som skal hjelpe mot meslinger, kusma og røde hunder. Folkehelseinstituttet mener at det ikke er nødvendig å innføre slike tiltak. På landsnivå er vaksinedekningen på 96 prosent blant toåringene.

Er MMR vaksinen trygg?
I Norge finnes det en høyesterettsdom på at Torbjørn Kiil Karlsen fra Andøya fikk nervesykdommen multippel sklerose som følge av MMR-vaksinen han fikk som 12-åring.. MMR vaksinene benytter seg av levende, svekket virus istedenfor døde og uskadeliggjorte virus. Levende virus kan i noen tilfeller bevege seg gjennom menneskekroppen, infisere verten og spre seg videre gjennom avføring, slimhinner og spyttkjertler. For flere tiår siden kom det ut et opptak av dr. Maurice Hilleman, en av de mest fremtredende vaksineforskere, hvor han åpent innrømmer at vaksiner gitt til amerikanere var forurenset med leukemi og kreftvirus.

Kilder:
Familieklubben.no: Barnehager nekter plass til uvaksinerte barn
Store medisinske leksikon: inokulasjon
NaturalNews: Dr. Maurice Hilleman admitted presence of SV40, AIDS and cancer viruses in vaccines
InfoWars: Weeding Out Vaccine Toxins
InfoWars: Swine Flu Vaccines Contain LIVE H1N1 VIRUS
Felleskatalogen: M-M-RVAXPRO – MSD Vaccins
Felleskatalogen: Priorix – GlaxoSmithKline


Ønsker du å støtte uavhengig presse? Da handler du økologisk hos KostholdsButikken.no
Del denne artikkelen:

Relaterte artikler

One Thought to “Nekter barnehageplass til uvaksinerte barn”

 1. Jeg håper at foreldre som har barna sine der og som ikke er manipulert av vaksineindustrien , finner et egnet sted der de kan ha barna sine uten påtrykk av ukyndige barnehageledere .

  De kan da umulig ha satt dem inn i hvilke skadevirkninger dette påfører barn.

  Den amerikanske kiropraktoren Tim O’Shea har forsket på vaksiner i nesten 15 år, og har holdt sit

  seminar «Vaccination i$ not immunization» verden rundt i mer enn 9 år. O’Shea’s bok «The sanctity of human blood» («Det menneskelige blods ukrenkelighet») er nå kommet ut i 12 opplag. Alle bøkene han hadde med seg ble revet bort av tilhørerne.

  Kildene og referansene som O’Shea har lagt til grunn i sin forskning er hentet fra skolemedisinen selv («mainstream science and medicine»). Konklusjonene det er redegjort for i det følgende er mao. basert på et omfattende og veldokumentert “faktagrunnlag”

  Vaksiner har ingen som helst helbredende virkning. Det lar seg ikke gjøre å styrke kroppens vitalitet ved å injisere ulike former for gift inn i kroppen. Immunforsvaret kan bare utvikle sitt fulle potensiale om det forblir urørt. Vaksiner fungerer immunundertrykkende.
  http://gallerigrabolsodegarden.com/2018/10/05/apent-brev-til-barnehageleder-helle-fauerskov-soos-trollklubben-barnehage-arum/

Legg igjen en kommentar