Drikkeflasker lekker helseskadelige kjemikalier

drikkeflasker-lekker-giftige-kjemikalier-bpa

Forbrukerrådet gjennomførte nylig en test av drikkeflasker som brukes av barnehage- og skolebarn. De fant flasker som lekker hormonforstyrrende stoffer, løsemidler, bly og en rekke andre helseskadelige stoffer. Plastprodukter kan potensielt inneholde tusenvis av ulike kjemiske forbindelser, som samlet kan utgjøre en helserisiko. Verst ut av testen kommer Hello Kitty drikkeflaske fra Toys R Us. Den har et langt høyere antall uønskede stoffer og vesentlig høyere nivå av disse enn de andre flaskene. Det ble funnet totalt 23 skadelige stoffer i denne. Det produseres også en rekke typer av samme flaske med andre motiver rettet mot barn, for eksempel prinsesse Sofia, DOC McStuffins. Nest verst er vannflaske fra Rusta til kr 14,90. En billig flaske, men den lekker bisfenoler, ftalater, fosfororganiske flammehemmere og brommerte flammehemmere. Best i testen er drikkeflasken Behållare vannflaske fra Ikea til kr 35,-. Den inneholder likevel tre organiske stoff assosiert med skadelige helseeffekter.

Det viser seg også at nye plaststoffer kan være like helseskadelig som de forbudte stoffene de er ment å erstatte. Mange plastprodukter markedsføres som frie for bisfenol A, men flere av stoffene som erstatter det hormon forstyrrende stoffet ser ut til å ha omtrent samme effekt. Dette har blitt oppdaget av forskere når forsøksdyr i kontrollgruppen har fått problemer som følge av kjemikalier fra slike plastprodukter. Det er gjort mange studier på bisfenol A (BPA). Forbindelsen er en hormonhermer, som virker inn på hormonsystemet i kroppen. Flere studier har koblet slike stoffer både til fedme, diabetes, kreft og nedsatt evne til reproduksjon.

Som erstatning for BPA brukes stoffer som bisfenol S og difenylsulfon. Nye tester viser at disse stoffene ser ut til å øke risiko for feil under celledeling, og problemer med produksjonen av kjønnsceller både hos hunnmus og hannmus. Hos hannmusene ser det ut til at feilene følger med til de to neste generasjonene. Når produsentene skal fjerne BPA fra produktene sine, bytter de oftest til nye stoffer med lignende egenskaper, som kan erstatte BPA. For eksempel andre bisfenoler. Selv plastmaterialene som ikke inneholder bisfenoler, kan lekke andre potensielt helseskadelige stoffer, som PCB eller ftalater.

Kilder:
Forbrukerrådet: Drikkeflasker lekker kjemikalier
ABC Nyheter: Nye plaststoffer kan være like ille som de gamle4
Bellona – alkylfenoler


Ønsker du å støtte uavhengig presse? Da handler du økologisk hos KostholdsButikken.no
Del denne artikkelen:

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar