Vil ha svensk, finsk og dansk politi i Norge

vil-ha-dansk-svensk-finsk-politi-i-norge

Regjeringen åpner for at politiet skal kunne operere på kryss av landegrensene. Slik kan finske, danske og svenske politipatruljer arbeide i Norge og omvendt. Politiets Fellesforbund frykter enda dårligere politidekning som følge av forslaget, spesielt nord i Sverige hvor en politiregion utgjør halve Sveriges areal. Et slikt grenseoverskridende samarbeid kan øke sjansen for at store geografiske områder blir uten politi, om patruljene skulle være på andre siden av grensen.

Fagforeningene ikke rådspurt
Problemet er at vi ikke vet hva arbeidsgiver har gjort, sier Hans Olsson, tillitsvalgt i Sverige. Arbeidsgiver har nemlig ikke tatt hverken tillitsvalgte eller fagforeningene med på utarbeidelsen av avtalen.

Legitimitet og forskjellige kulturer
Hvordan vil innbyggerne i et land se på legitimiteten av en annen lands politi skal håndheve deres lover? Hva med språkforskjeller, forskjeller i utdanning og rettsikkerhet? Danskene har iverksatt hurtigutdanning for politikadetter som skal utplasseres langs grensene. Skal disse erstatte de norske polititjenestemennene med treårig utdannelse?

Kilde: politiforum.no apner-for-finske-danske-og-svenske-patuljer-i-norge

Lovdata: politiloven


Ønsker du å støtte uavhengig presse? Da handler du økologisk hos KostholdsButikken.no
Del denne artikkelen:

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar