Ytringsfriheten i fare? Politiker nektet adgang til ACER-møte (video)

Oystein-Meier-Johannessen-nektet-nnpass-ACER-av-politi

På vei inn til møte om ACER, avtalen hvor Norge fratas råderetten over norsk energipolitikk, blir politiker Øystein Meier Johannessen nektet innpass av politivakt. Politi: Du er dessverre uønsket. Uønsket? Jeg er jo medlem av arbeiderpartiet. Politi: Ja, det får du ta med han Bjørnar Skjæran Det ser ut til at Bjørnar Selnes Skjæran, som er leder for Nordland Arbeiderparti, har sendt ut politivakter for å hindre meningsmotstanderen sin innpass til møte. Om dette medfører riktighet er det et klart brudd på ytringsfriheten. Hva mener du? Oppdatering: Nå viser det…

Les mer..