Avgir mer suverenitet til utlandet – Bryter norske politikere grunnloven?

norske-poilitikere-avgir-mer-suverenitet-til-eu

§ 1. Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike. Hvor fritt og selvstendig er egentlig Norge i dag? Stortingsflertallet og regjeringen går nå inn for å legge enda mer innflytelse og makt over energisektoren under EUs reguleringsmyndighet ACER. Overvåkingsorganet ESA i Brussel skal på vegne av EUs energibyrå treffe bindende vedtak om norsk strøm og kraft. Tidligere har regjeringen foreslått for Stortinget at den øverste myndigheten over norsk finanssektor heretter skal bli underlagt EFTAs overvåkingsorgan ESA i Brussel

Liten støtte hos folket

I en meningsmåling, bestilt av nei til EU, svarer 44 prosent av de spurte at de ikke støtter forslaget. 18 prosent i meningsmålingen støtter regjeringens forslag, mens kun 12 prosent av Frp-velgerne går inn for en slik tilslutning.

I 2016 var det høring i finanskomiteen angående et kontroversielt forslag om dyptgripende avståelse av norsk suverenitet til ESA og EFTA-domstolen. Innkallelsen til den viktige høringen kom med kun halvannet døgns varsel. Regjeringen foreslo da at øverste myndighet over norsk finanssektor skulle underlegges EFTAs overvåkingsorgan ESA i Brussel og EFTA-domstolen i Luxembourg. Senere vedtok stortinget at Norge skal tilknyttes EUs finanstilsyn. 136 representanter stemte for og 29 stemte mot regjeringens forslag, fire var fraværende. Dermed fikk regjeringen det nødvendige tre firedels flertallet for grunnlovsendring og suverenitetsavståelse.

Bryte norske politikere grunnloven?

Allerede i 2013 slo forsker Eirik Holmøyvik alarm om at Stortingets praksis med å overføre suverenitet gjennom EØS-avtalen ikke følger Grunnlovens ordlyd. SP-leder Tryge Slagvold Vedum mener at det forhold at det er kun satt av en mann til å gjøre ESAs vurderinger, opp mot EUs system med over 600 ansatte, viser at det er snakk om rene kopivedtak og omgåelse av grunnloven.

Kilder:

Nei til EU: Energiunionen neste?
E24: Norge knytter seg til EUs finanstilsyn
Abcnyheter: liten folkelig stotte til å la EU fatte vedtak om norsk kraft
Abcnyheter: Frp åpner for å oppgi suverenitet
Lovdata: Norges grunnlov


Ønsker du å støtte uavhengig presse? Da handler du økologisk hos KostholdsButikken.no
Del denne artikkelen:

Relaterte artikler

3 kommentarer til “Avgir mer suverenitet til utlandet – Bryter norske politikere grunnloven?”

 1. Strike

  Grunnloven er vår ultimate lov og politikere har jevnt og trutt brutt grunnloven på en rekke punkter siden Mot Dag bevegelsen begynte sitt virke i Norge et sted mellom 1910 og 1920!
  Spesielt siden krigen har kriminelle politikere brutt og omskrevet loven for å ha fritt spillerom for sine syke agendaer.
  Som et eksempel kan jeg nevne EU og Straffelovens §83!

 2. Steffen

  Norge følger slavisk det FN bestemmer, en så til de grader udemokratisk organisasjon. Hvorfor ikke EU også?

  1. Antibabbel

   En del oppgaver kan ikke løses alene, men avhenger av internasjonale avtaler. NATO avtalen var f.eks. en bedre sikkerhet mot Sovjetiske angrep enn hva forsvaret vårt ville klart alene.

Legg igjen en kommentar