Studie: 75 prosent av insektbestanden forsvunnet de siste 27 år

76 prosen-insektbestanden-forsvunnet

En tysk studie viser viser massiv nedgang i antall insekter de siste 27 årene: Hele 75 prosent av insektbestanden er forsvunnet. Tyske og nederlandske forskere står bak studien. Ved hjelp av insektnett har forskerne fanget opp et vidt spekter av insekter i 63 forskjellige naturvernområder. Forskerne har kommet frem til resultatet Ved å måle insektfangsten over tid.

Forskere peker på at man må se på mulige årsaker til nedgangen slik som bruk av sprøytemidler. Noe forskning peker også på at mikrobølger kan være en medvirkende årsak. Forskning har vist at mikrobølgestråling i tillegg til å skade DNA, har stor ødeleggende effekt på reproduksjonen til bier.

Kilder:

journals: More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect..

Google books: Microwave Effects on DNA and Proteins


Ønsker du å støtte uavhengig presse? Da handler du økologisk hos KostholdsButikken.no
Del denne artikkelen:

Relaterte artikler

2 kommentarer til “Studie: 75 prosent av insektbestanden forsvunnet de siste 27 år”

  1. strike

    Chemtrails, stråling fra mobilmaster, insektmidler, alt er nøye designet for å lage helvete på jorden!

  2. […] En ny rapport presenterer en omfattende gjennomgang av 73 historiske studier om bortfall av insekter fra hele verden, og har systematisk vurdert de underliggende årsakene. I 2017 skrev vi om en studie som viste at hele 75 prosent av insektbestanden har forsvunnet de siste 27 årene. […]

Legg igjen en kommentar