Elhub: Sentralt innsamlingspunkt for private data med kraftig budsjettsprekk – Norske strømkunder får regningen

Smartstrøm-ams

Elhub er en datahub som skal ta imot alle måledata for strøm i Norge. Myndighetenes har besluttet at alle husstander skal ha nye automatiske strømmålere innen 2019. Målerne sender så informasjon tilbake i systemet ved hjelp av mikrobølger, informasjonen ender til slutt opp i Elhub. Nå sprekker altså prosjektet på både tid og kostnad. Ny beregnet kostnad stiger med 124 millioner over budsjettrammen, og er beregnet til totalt 660 millioner kroner. Regningen er det du som strømkunde som til slutt blir sittende med. Det skal være både utvikling og test av selve systemet som har skapt forsinkelser.

Såkalt smart strøm er ment, i første omgang, å gi en mer detaljert overvåking av den enkeltes strømforbruk. De fleste målere kommer allerede klargjort for å koble inn modul som skal kommunisere med andre såkalte smarte enheter i huset. På denne måten vil myndighetene ha mulighet til å overvåke tilnærmet alle norske hjem, og vite hva som foregår innen de fire vegger. Når står du opp? Når slår du på TVen? Har du TV? Når drar du på ferie? Hvor sterk varme har du på i stuen, osv. osv. Trenden er allerede at flere og flere elektriske apparater går over til å være såkalte “smarte”. I nær fremtid vil det sannsynligvis bli vanskelig å kjøpe annet enn såkalte smarte apparater, det være kjøleskap, TV, lyskilder, varmeapparater, stereoanlegg, bil med mer. Barry Trower, ekspert på mikrobølgestråling, har tidligere advart mot helsefarene ved slike system. Hvor sikkert er det at data ikke blir delt med tredjepart? Allerede er det meldt at driftsentralen for overvåking av smarte nett ved Fredrikstad energi deler dine strømdata med Microsofts Azure-plattform i Dublin. Teknologidirektør John Henrik Andersen hos Microsoft syns dette er en sensasjon i verdensklasse: «Her har vi sensorer i hvert hjem i form av smarte målere som sender signaler hele døgnet. I tillegg til å hente relevant informasjon fra sosial medier.»

Kilde: Digi.: sprekker-pa-tid-og-kostnad-na-blir-elhub-dyrere-regningen-gar-til-alle-norske-stromkunder


Ønsker du å støtte uavhengig presse? Da handler du økologisk hos KostholdsButikken.no
Del denne artikkelen:

Relaterte artikler

2 kommentarer til “Elhub: Sentralt innsamlingspunkt for private data med kraftig budsjettsprekk – Norske strømkunder får regningen”

  1. Strike

    Veien ti helvete er som kjent brolagt med gode insentiver!

  2. […] syk. Man vil få dyrere strøm grunnet rushtidsavgift og kostnader knyttet til utrullingen,samt at norske strømkunder vil ende opp med regningen for budsjettoverskridelser i prosjektet. Flere norske kunder har allerede opplevd strømsjokk etter installering av såkalt […]

Legg igjen en kommentar