Ønsker å overvåke alle norske bilister for kontinuerlig skattelegging

total-overvåking-alle-biler-gps

🔊 Lytt til teksten Opplysningskontoret for veitrafikken ønsker å erstatte dagens ordning med bompenger med GPS overvåking av alle norske biler. De mener dette er fremtidens løsning. Fagsjef Karin Yrvin vil at bilistene skal betale hver gang de beveger på seg. Prisingen ser hun for seg beregnes ut fra sted og tid, samt bilens utslipp. Share This:

Les mer..