Grunnloven setter midlertidig stopper for valg-sentralisering

norges-grunnlov
Til tross for at en rekke fylker i Norge kan bli slått sammen fra 2020 vil det sannsynligvis bli holdt stortingsvalg etter de gamle fylkesgrensene frem til 2025.Paragraf 57 i grunnloven sier at Riket skal være inndelt i 19 valgdistrikt. Ønsket om å samle mer makt på færre hender, blir altså midlertidig stoppet av grunnloven. Det er lagt inn forslag til grunnlovsendring, som om den blir vedtatt, kan føre til endret valgdistrikt allerede i 2021. I tillegg er det nedsatt et utvalg som skal foreslå ny valglov. Utvalget består av 17 medlemmer sammensatt av forskere, fagpersoner, samt representanter fra alle partiene på Stortinget. Utvalget ledes av lagdommer Ørnulf Røhnebæk.

Kilder:
Grunnloven: “Riket er inndelt i 19 valdistrikt.”
Regjeringen: nytt-valglovutvalg-oppnevnt
NRK: grunnlova-hindrar-ny-valordning

Share This:

Related posts

One Thought to “Grunnloven setter midlertidig stopper for valg-sentralisering”

  1. Jens Petter

    Hvorfor ikke bare slå sammen alle fylkene til ett?

Leave a Comment