Mikrobølger og deres effekt på kroppen

helseskadelig mikrobølgestrålingRed. | NY1.NO

I disse dager rulles det ut hundre tusenvis av såkalte smartmålere i Norges lange land. Disse kommunisere via mikrobølger. Mange er bekymret for potensielle helseskader forbundet med bruk av disse. I tillegg har mange trådløse rutere, mikrobølgeovn og mobiltelefon, som alle sender ut mikrobølgestråling. I denne artikkelen vil jeg ta for meg rapporten til Barry Trower, skrevet på oppdrag for politietatene i England og Wales angående Tetra, et kommunikasjonssystem som brukes av politiet. Rapporten peker på hvilke effekter mikrobølger har på kroppen vår.Hvem er Barry Trower? Trower er utdannet under britiske myndigheters krigføringenhet for mikrobølgeteknologi på 60 tallet. På 70-tallet hjalp han med opplæring av spioner under trening i mikrobølgekrigføring. Han er utdannet innen fysikk med spesialisering på mikrobølger. Han har en akademisk grad innenfor forskning og har et utdannelsediplom i menneskelig fysiologi. Han underviser i avansert fysikk og matematikk på South Dartmoor College.

Det finnes mange forskjellige typer elektromagnetiske bølger, men de består alle av en kombinasjon av elektriske og magnetiske felt. Forskjellen består i bølgelengde og frekvens (antall bølger pr. sekund). Alle disse bølgene er satt inn i en tabell kalt det elektromagnetiske spektrum. På den ene enden av dette elektromagnetiske spektret har man de svært korte bølgene, nemlig gammastråler og røntgenstråler og i den andre enden har man de veldig lange bølgene, slik som radio, tv og bølger fra strømkabler.

Strålingen deles ofte inn i ioniserende og ikke-ioniserende stråling. Ultrafiolett og over er kjent som ioniserende bølger og det er ikke tvil om skaden de kan forårsake når de kommer inn i kroppen. Stråling under ultrafiolett sies å være ikke-ioniserende og det er her argumenter oppstår mellom forskere om hvorvidt skade kan oppstå i menneskekroppen ved eksponering for disse bølgene. Når noen spør om et bestemt nivå av elektromagnetisk stråling er trygt refereres det vanligvis til en sikkerhetsgrense satt av myndigheten i det landet du befinner deg. Sikkerhetsgrensene baserer seg i virkeligheten på personlig mening. For å gi ett eksempel kan en spesiell type mikrobølgestråling variere fra 10 enheter i Italia til 3300 enheter i Storbritannia.

Barry Trower oppsummer rundt 1000 forskningsartikler skrevet de siste 20 år og forsøker å forklare hva som skjer når den elektriske og magnetiske delen av mikrobølgene går inn i kroppene våre: Ettersom vi er vannbaserte skapninger fungerer vi som antenner for disse bølgene. Når bølgene går inn i kroppene våre generes elektrisitet.

Strømmen som genereres i kroppene våre, vil som all elektrisk strøm gå til jord, og ta minste motstands vei. Dessverre er minste motstands vei den veien som bærer hele 90% av kroppens informasjon slik som hormoner, antistoffer og nevrotransmittere. Hormonene, antistoffene og nevrotransmittere vet hvor de skal “gå av” fordi det er en tilsvarende motsatt ladning på leveringsstedet. Problemet er at hvis du har en elektrisk strøm som passerer gjennom kroppen, kan den forandre denne ladningen, enten på hormonene, antistoffene eller nevrotransmitterne eller på stedet for levering. Dette vil kunne føre til kjemikalier ikke kan trenge inn i cellene og at cellene ikke får kvittet seg med avfallsstoffer.

Trower henviser til forskning utført av Dr Neil Cherry med hele 122 kildereferanser. Skader forårsaket av langvarig lavnivå av elektromagnetisk stråling er:

 • Hjerteproblemer
 • Blodproblemer
 • Forstyrrelse av beinmarg
 • Svulster
 • Kalsiumforstyrrelser
 • 46% reduksjon i melatonin nattestid.
 • Undertrykkelse av immunsystemet.
 • Økt fare for leddgikt.
 • Hudproblemer
 • Øreproblemer
 • Risiko for leukemi.
 • Kreft hos barn.
 • Søvnproblemer
 • Depresjon
 • Problemer med hukommelsen.
 • Konsentrasjonsvansker
 • Psykiske forhold
 • Neurologiske sykdommer
 • hodepine
 • Svimmelhet
 • Utmattelse
 • Spontanabort
 • Infertilitet
 • Epileptisk aktivitet.
 • Effekter på menneskelig EEG.
 • Effekter på blodtrykk.
 • Økt permeabilitet av blodhjernebarrieren.
 • Effekter på hjerneelektrokjemi.
 • DNA skade i hjernen hos gnagere.
 • Kreft i mus.
 • Synergistiske effekter med visse stoffer.
 • Utmattelse
 • Hodepine
 • Varmhet bak øret.
 • Varme på øret.
 • Brennende hud.

En nylig oppdagelse viser at mikrobølgestråling forandrer permeabiliteten(gjennomtrengeligheten) til blod hjerne barrieren som er designet for å beskytte hjernen mot uønskede sykdommer eller kjemikalier. Det er også vist at elektromagnetisk stråling som trenger inn i kroppen, kan endre størrelsen på partiklene som beveger seg rundt kroppen. Dette sammen med at strålingen forandrer blod hjerne barrieren tilsier at uønskede partikler kan trenge inn i hjernen. Dr Hyland fra Warwick University har skrevet at opptaket av legemidler; Spesielt nevrologiske medisiner hemmes på grunn av endringer i blod-hjerne-barrieren.

Kilder:
* Tetrawatch.net: Tetra report (PDF)

* US National Library of Medicine & health: Effects of 2.4 GHz radiofrequency radiation emitted from Wi-Fi equipment on microRNA expression in brain tissue.

* Long term and excessive use of 900 MHz radiofrequency radiation alter microRNA expression in brain.

* Effect of 900 MHz radio frequency radiation on beta amyloid protein, protein carbonyl, and malondialdehyde in the brain.

* Stråling, mer skadelig enn antatt

* Low cancer incidence rates in Ohio Amish.

* bevisen-kan-inte-langre-ignoreras-mobilstralning-orsakar-cancer

* US National Library of Medicine & health: review on Electromagnetic fields (EMFs) and the reproductive system

* Microwave frequency electromagnetic fields (EMFs) produce widespread neuropsychiatric effects including depression.

700 Cell-Phone-Studies (PDF)


Ønsker du å støtte uavhengig presse? Da handler du økologisk hos KostholdsButikken.no
Del denne artikkelen:

Relaterte artikler

3 kommentarer til “Mikrobølger og deres effekt på kroppen”

 1. Jens Damenes

  Takk for viktig info og gode linker til forskning.

 2. […] går på personvern, helse og sikkerhet. Målerne kommuniserer via pulset mikrobølgestråling som har vist seg å være helseskadelig. I tillegg sendes all kommunikasjon trådløst og enhver med riktig kunnskap og utstyr kan hente ut […]

Legg igjen en kommentar