Vil bygge ny by i Bærum – Skal teste ut ny teknologi

smart-by-i-baerum
Grunneiere på Avtjerna i Bærum ønsker å bygge by med 30.000 innbyggere og 15.000 arbeidsplasser. For å få drømmen realisert er de avhengig av at det bygges ny stasjon på Ringeriksbanen i området. Området er i dag ubebygd og på størrelsen med Fornebu. Byen skal ha bærekraftige løsninger og fungere som pilotby med uttesting av ny teknologi, energiproduserende løsninger og selvkjørende transport. Byen skal produserer mer energi enn den bruker. Byen skal være et nullutslippssamfunn med klimavennlige løsninger og gjenvinning av ressurser.

Hva med personvern og helseskader fra smart-teknologi?

I dag rulles det ut såkalte smarte strømmålere i de tusen hjem. Planen er at innen 2019 skal alle hjem ha installert AMS-måler, men ikke alle er like fornøyd med teknologien. Flere har klaget over helseskader etter å ha fått installert den nye måleren. Strømmålerne benytter seg av mikrobølger for å kommunisere tilbake til sentralen. Ifølge strømselskapene skulle disse målerne kun kommunisere med sentralen en gang i døgnet og da bare i løpet av noen få sekunder. Nå har målinger utført på oppdrag av FELO (Foreningen for EL-overfølsommme) vist at målerne sender ut stråling en gang i sekundet. En italiensk domstol har nettopp tilkjent en arbeidstaker erstatning for hjernesvulst forårsaket av mobilbruk. I Norge har flere klaget på helseskader slik som sus i hodet, uro, hjertebank, klikking i ørene og hodepine. Når det nå skal bygges en hel by basert på såkalt smart teknologi kan det utgjøre en utfordring om all trådløs kommunikasjon skal bruke mikrobølgestråler, som er vist med forskning er helseskadelig.

Kilder:


Strømsjokk for flere med «smart» strømmåler
Nå får du dyrere strøm, smart strøm er her.
Våre historier viser hvorfor vi ikke vil ha «smartmålere»
Tilkjent erstatning for hjernesvulst forårsaket av mobilbruk
US National Library of Medicine National institue of health: Effects of 2.4 GHz radiofrequency radiation emitted from Wi-Fi equipment on microRNA expression in brain tissue.

sollihogdaplussby.no


Ønsker du å støtte uavhengig presse? Da handler du økologisk hos KostholdsButikken.no
Del denne artikkelen:

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar