FBI: Det var vanskelig å finne personer som ønsket å jobbe for Clinton

hillary-korrupsjon

Frigitte dokumenter fra FBIs sin 100 siders lange utgivelse av deres etterforskning angående Hillary Clintons feilbehandling av gradert informasjon på private servere, har fremskaffet mye interessant informasjon. Blant annet at det var vanskelig å finne sikkerhetspersonell som var villig til å jobbe direkte for henne. FBI skriver blant annet at før Hillary var det ansett som en ære å jobbe som sikkerhetspersonell for statssekretæren, men at mot slutten av perioden hennes var det vanskelig å finne noen som var villig til å ta jobben. Ifølge frigitte dokumenter skal flere FBI…

Les mer..