Tilliten til ordinære medier svikter

dinosaurmedia-gaar-dukken

Er pressen troverdig? Kan vi tro hva reportere og journalister fortelle oss?I videoen under presenterer Judith Miller, en prisvinnende og tidligere reporter for New York Times, årsakene bak den sviktende tilliten til ordinære media.

Share This:

Related posts

3 Thoughts to “Tilliten til ordinære medier svikter”

  1. Ove Olsen

    Den tilliten har vært borte lenge!

  2. -Og hvem skal bestemme hva som er “rette” nyheter mon tro? Håper det ikke blir Idi Amin : http://www.digi.no/artikler/facebook-og-google-utestenger-falske-nyhetssider/364496

  3. […] utnevnelse av medieorganisasjoner som sine fremste autoriteter på falske nyheter underlige gitt et flertall av amerikanerne ikke stoler på det ordinære medier. Selvfølgelig er ikke organisasjonene som er valgt ut til å sortere falske fra ekte nyheter […]

Leave a Comment