Tony Blair for riksrett?

tony-blair

Tony Blair risikerer å bli stilt for riksrett for sin involvering i Irak-krigen. En mengde bevis antyder han villedet parlamentet, publikum og presse angående fiktive masseødeleggelsesvåpen i Irak. Onsdag blir Chilcot-rapporten lagt frem. Skulle Blair få en fellende dom kan det bety fengselsstraff for den tidligere statsministeren.

Ulike undersøkelser angående irakiske dødsfall som følge av de fire første årene av Irak-krigen anslår at mellom 151 000 og over en million irakere døde som følge av konflikten i løpet av denne tiden. Flere kritikere mener Blair bør stilles til retten for krigsforbrytelser.

Kilder:
Wikipedia: Casualties of the Iraq_ War
VG: Tony Blair kan bli stilt for riksrett

Bilderettigheter:
Müller / MSC [CC BY 3.0 de], via Wikimedia Commons

Share This:

Related posts

One Thought to “Tony Blair for riksrett?”

  1. Ole Jonny

    Steng psykoen inne for godt!

Leave a Comment