Intervju med president Assad

intervju-med-assad-engelsk

Den tyske TV-kanalen ARD har fått et intervju med den syriske presidenten. Assad peker på at det ikke er opp til andre utenlandske makter å bestemme hva som skal skje i Syria, hvem er om er president og lignende forhold, men at det er det syriske folket som bestemmer gjennom politiske prosesser. På spørsmål hvorfor det tok så lang tid å få til en fredsavtale, så sier Assad at det tok så lang tid hovedsaklig for å få amerikanerne med på målet om fred. Han sier videre at de har…

Read More