Massive demonstrasjoner verden over mot barnevernet

Massive demonstrasjoner mot det norske barnevernet
Den siste tiden har det foregått massive demonstrasjoner verden over mot det norske barnevernet og deres håndtering av forskjellige barnevernsaker. Spesielt gjelder det Bodnariu familien, men også andre barnefamilier. Nylig deltok 10.000 mennesker i en fredelig protest i Romania til støtte for gjenforening av Bodnariu-familien. Barna til familien ble tatt fra foreldrene av barnevernet i Norge. Opp til nå, er denne demonstrasjonen den største offentlige protesten mot Norge og barnevernet siden Lov om barneverntjenester ble innført 17. juli 1992.

Det har vært store demonstrasjoner i USA, Spania, England, Danmark, Irland, Romania, Belgia, Tyskland, Kanada, Russland og flere andre steder rundt om i verden. Marius og Ruth Bodnariu sine fem barn skal ha blitt bortført av barnevernet mandag 16. november. De to eldste barna, Eliana og Naomi, skal ha blitt bortført fra skolen uten forvarsel. Barnevernet skal så, ledsaget av politiet, møtt opp hjemme hos familien og med tvang tatt varetekt i de to eldste guttene. Moren, Ruth skal ha blitt etterlatt hjemme i sorg og fortvilelse med tre måneder gamle Ezekiel, mens faren Marius var på jobb. De skal så ha dradd til politistasjonen og barnevernet for å løse situasjonen, men til ingen nytte. Barnevernet og fire politimenn skal istedet ha dukket opp på døren deres dagen etter og også tatt med seg deres tre måneder gamle Esekiel. Det bestrides om politiet har hatt rettskjennelse som legitimerer bortføringen.


Ønsker du å støtte uavhengig presse? Da handler du økologisk hos KostholdsButikken.no
Del denne artikkelen:

Relaterte artikler

6 kommentarer til “Massive demonstrasjoner verden over mot barnevernet”

 1. carlos

  Det er på tide at barnevernet også respekterer lover og regler de terroriserer oss vanlige folk

  1. For en velsignelse norske barna er blitt gitt av så mange mennesker. Uten folkelig engasjement i fra så mange land, så ville forholdene i det norske barnevernet aldri endret sine holdninger. Barna og foreldres samhørighet er hellig over hele jorden og fundamentet i et hvert, normalt samfunn. Fellesskapet som vi ser over landegrensene er imponerende og viser nasjonale ledere at folket står sammen om menneskerettighetene, og krever sin rett. Det er første gang i etterkrigstiden at folk, uten reservasjon går til felles protest mot en nasjonalstat. Norske myndigheter bør omgående innby til samarbeid og forståelse for meningene, som så mange land og folk gjør krav på. Dersom norske myndigheter ikke snur om med innrømmelser, så må det kreves andre tiltak mot Norge. Demonstrasjonene er ikke–voldelig og kommer i fra allminnelige og forstandige mennesker, og av den grunn bør Norge være imøtekommende med forhandlinger og løsninger. Det må kreves at norske myndigheter tar kontakt med FN og EU for et nært samarbeid og for løsninger med å få barna overført til sine rette foreldre. Alle i Norge som kjemper for endringer av barnevernet er takknemlig for den internasjonale støtte, i fra folket i så mange land. Partiet Folkets Rettigheter (FR)

 2. Skjønt den nåværende loven er fra 1992, har vi jo hatt lovfestet barnevern også før, og av samme kaliber som i dag. Og før det het barnevern, het det “vergeråd”, og det går tilbake til 1896.

  Jeg nevner dette fordi det er viktig å forstå at det ikke var loven av 1992 som var et slags avvik som skapte ille tilstander. Vi har hatt ille barnevernssaker i alle år. Det som har forandret seg, er kun at det ekspanderer, med langt flere ansatte og tilknyttede enn før som skal ha “noe å gjøre” og som derfor rammer langt flere mennesker nå enn før, men ødeleggelsene av barn og deres familier har vært like fryktelige hele tiden.
    

  1. Nina Langfeldt

   Tvangssteriliseringsloven og opphevelsen av den, bør vel også nevnes? Men hvilke følger for barnevernets praktisering av omsorgsovertaeklselser fulgte i kjølvannet av opphevingen av tvangssteriliseringsloven? Kan det være slik at når myndighetene ikke lenger har lovhjemmel til å hindre at fattigfolk formerer seg( d var nesten bare fattigfolk som ble tvangssterilisert; sigøynere, tatere, psykisk syke, kriminelle), så blir de samme kategoriene mennesker nå isteden forholdsmessig ofte og uten rimelig dokumentasjon for omsorgsvikt, utsatt for tvugne omsorgsovertakelser av sine barn-ofte allerede ved fødselen.? Tvangssteriliseringsloven er mao erstattet av en praksis og et menneskesyn , der alle skal ha rett til å spre sine gener og bidra til videreføring av menneskeheten, men bare personer som myndighetene har valgt ut skal ha rett til å fostre opp de barna som fødes og på den måten tilføre dem den oppdragelse, verdier, holdninger og disiplinering etc. som myndighetene til enhver tid anser som ønskelig. Av den grunn påstår myndighetene at det stadig er flere barn som utsettes for “omsorgssvikt” og stadig flere barn som har behov for en oppvekst i fosterhjem (statskontrollerte og lønnede omsorgsbaser, som i Norge fungere som barnefengsler for aldersgruppen 0- 18 år(23 år)-og viser klare paraleller til tyskernes lebensbornhjem- forskjellen er hovedsakelig at lebensbornsprosjektet ønsket å positivt særbehandle utvalgte prakteksemplar av den ariske rases barn,mens masseomsorgsovertakelene med oppvekstplassering i fosterhjem, som preger vår tid- er basert på tanker om å hindre at utønsket “sosial arv” fra foreldre som tilhører stigmatiserte sosiale kategorier i samfunnet , skal bli videreført til neste generasjon gjennom en oppvekst og oppdragelse hos egne foreldre.Derfor skal ikke foreldre fra disse stigmatiserte kategoriene få lov til å fostre opp sine egne barn. Derfor foretas tusenvis av omsorgsovertakelser, som ofte framstår som uforståelige for dem som rammes. Dette er vår tids barnevernpolitiske eksperiment. Personlig tror jeg ikke at masseomsorgsovertakelser av fattigfolk barn, vil gi de ønskede resultater- og jeg mener et slikt politisk eksperiment strider både mot menneskerettighetene , etiske og moralske allment aksepterte normer, de fleste religioner, og sunn fornuft. Dette politiske eksperimentet er ikke noe annet en masseovergrep mot barna og familiene deres- AVBLÅS EKSPERIMENTET UMIDDELBART. Skadeomfanget er allerede enormt.

 3. Både gjennom sitt arbeid med gatebarn i Romania, og som medarbeider i Kirkens SOS, har sykepleier Ruth Johanne Bodnariu erfart at det å vise kjærlighet er det viktigste i møte med mennesker som skader seg selv.

  http://www.napha.no/content.ap?thisId=13047

 4. Raluca Creivean

  Humans* of Norway, norvegians, Anyone read “Brave New World” of A. Huxley, where humanity becomes “programed” genetically for a better “order”? This is where those weirdos are heading guys! Family is zero value, a child can be taken, reprogramed, introduced to a better (socially) family. Feelings? Those are useless in this Pragmatic new deal. So guys, people of Norway, what are you going to choose? Human or clones? Sounds SF 🙂 it ain’t! Some germans saw the real Holocaust, when war ended, after praising Hitler, and got shivered!

Legg igjen en kommentar