Brann like ved container full i dynamitt

Det brenner like ved en container som er lagrer for nær 16 tonn med dynamitt i Songdalen kommune. Brannvesenet ble varslet i dag tidlig om at det hadde oppstått en brann i en container i et industriområdet ved Mjåvann i Sogndalen kommune. Det er full brann i en container med et aggregat og en del drivstoff. Like bortenfor står det er det en container med 16 tonn dynamitt. Tilsammen er det fire containere ved siden av hverandre som blant annet inneholder eksplosiver og sprengfarlig materiale. Politiet jobber nå med å…

Les mer..