Saksøker Oslo for eiendomsskatten

Økte skatter - Illustrasjonsfoto
Økte skatter – Illustrasjonsfoto
Joakim Stensland saksøker Oslo kommune etter at bystyret har vedtatt å innføre eiendomsskatt. Han mener skatten strider mot loven om eiendomsskatt fordi den vil ramme noen få boligeiere i byen. Bunnfradraget i den nye eiendomsskatten er på fire millioner, så den kun vil ramme rundt 20 prosent av alle boliger i hovedstaden. Han uttaler at loven om eiendomsskatt skal være så generell at den treffer de fleste.

Advokaten har varslet rådhuset om søksmålet. Blir eiendomsskatten erklært ugyldig kan Oslo kommune få en milliardregning, og alle som har betalt eiendomsskatt vil ha krav på tilbakebetaling.

Share This:

Related posts

Leave a Comment