EUs øverste domstol har bestemt: Veksling av Bitcoin er skattefritt

Bitcoin
Bitcoin
Bitcoin er en digital valuta startet i 2009 av Satoshi Nakamoto. Dommerne i EUs øverste domstol har nå avsagt dom, og bestemt at veksling av den virtuelle valutaen skal være unntatt fra merverdiavgift på samme måte som tradisjonelle kontanter.

Skattedirektoratet har tidligere fastholdt at gevinst og tap via kjøp og salg av bitcoins er skattepliktig eller fradragsberrettighet. De har ment at bitcoins ikke kan defineres som en vanlig valuta etter valutaloven, selv om internettpengene «har mange likhetstrekk». EU-domstolen har altså avsagt dom stikk i strid med hva skattedirektoratet tidligere har ment.

Kilde:
Bloomberg.com

Share This:

Related posts

One Thought to “EUs øverste domstol har bestemt: Veksling av Bitcoin er skattefritt”

  1. Julian

    Skulle bare mangle!

Leave a Comment