4 av 10 danske muslimer ønsker innføre sharialov

Muslimsk kvinne - Illustrasjonsfoto
Muslimsk kvinne – Illustrasjonsfoto
Nærmere 4 av 10 muslimer i Danmark ønsker at Koranen skal danne grunnlaget for dansk lovgivning. Tallene kommer frem i en undersøkelse utført av Jyllands posten. Samtidig avviser de fleste at det er behov for reformasjon og modernisering av islam, for å tilpasse seg vestlige samfunn. Bare 35,7 prosent av muslimer i Danmark sier ja til å nå dette målet, mens mange flere – nemlig 52,4 prosent – sier nei. En stor andel av danske muslimer ønsker dermed ikke et sekulært samfunn, som er kjernen i danske demokratiet, men ønsker at religionen skal bestemme hvordan samfunnet skal styres.

I storbritania er tallene omtrent de samme. En undersøkelse viser at omtrent 40% av muslimer i Storbritania ønsker at lovene skal baseres på koranen. Islamsk lov er brukt i store deler av Midt-Østen, inkludert Iran og Saudi-Arabia, og håndheves av det religiøse politiet. Særdomstoler utleverer harde straffer som kan inkludere både steining og amputasjon.

Kilder:
Denkorteavis.dk
Telegraph.co.uk
Jyllands-posten.dk

Share This:

Related posts

Leave a Comment