Flyktninstrømmen kan koste 767 milliarder kroner

Flyktningskrisen kan koste 767 milliarder
Flyktningskrisen kan koste 767 milliarder
Fortsetter flyktningstrømmen til Norge på samme nivå som i år vil den totale regningen utgjøre en tidel av hele oljefondet ifølge tall fra statistisk sentralbyrå. NRK har ved hjelp av tall fra SSB regnet ut hvor mye flyktningene kommer til å kost Norge og konkluderer med at det kan bli på over 750 milliarder kroner.

Familiegjenforening og lav sysselsettingsgrad er noen av grunnene til at utgiftene blir såpass høye. Utlendingsdirektoratet antar det kan komme 100.000 asylsøkere i løpet av de tre neste årene.

De som får opphold i Norge har rett til familiegjenforening. Historisk har det kommet syv mennesker på familiegjenforening for hver tiende som blir innvilget opphold. Hele 80 prosent av de som nå ankommer er menn. Mange vil søke om familiegjenforening for kone og barn. Noe som kan føre til at tallet på familiegjenforeninger blir høyere enn antatt i regnestykket. “På lang sikt har man ikke noe valg. Man må øke skattene eller skjære ned på offentlige utgifter. Det vi har i oljefondet er ikke nok”, uttaler forskningsleder Erling Holmøy i Statistisk Sentralbyrå til NRK.

Kilder:
NRK
NRK

Share This:

Related posts

4 Thoughts to “Flyktninstrømmen kan koste 767 milliarder kroner”

  1. […] så høye at enten må skattene opp eller velferdsordningene kuttes. Tall fra SSB viser at flyktningsstrømmen kan koste Norge hele 767 milliarder kroner. Frp-nestleder Per Sandberg advarer mot utviklingen. Han ønsker å fremme en rekke […]

  2. fredrik svanevik

    Kall det ikke flyktninger, men innvandrere som kommer for å ete opp oljefondet. 80% av de som kommer er unge men i sin beste alder som med fordel kunne vært hjelpere i sitt eget land. Det er litt for lettvint å invadere Norge der myndighetene står med pengesekken i hånden klar til å dele ut i øst og vest. Sikkert er det at norsk politikk er holdningsskapende, men ikke slik myndighetene håper og tror. Etniske nordmenn føler seg diskriminert, og det er bare spørsmål om tid før eksplosjonen kommer.

  3. […] rundt åtte milliarder kroner i sitt alternative budsjett. Noe som er en dråpe i havet i og med at beregninger basert på SSB sine tall viser at flyktninstrømmen kan koste 767 milliarder kroner. Vi vet det kommer ekstraregninger, og da må vi ha dekning for det, uttaler KrF-leder Knut Arild […]

  4. […] i løpet av 2016. Statistisk sentralbyrå og NRK har gjennomført en utregning som viser at flyktninstrømmen til Norge kan koste hele 767 milliarder kroner. Tallene bygger på en tilstrømming av 100.000 innvandrere i løpet av de neste tre årene. Nå […]

Leave a Comment