Jusprofessor advarer mot endring i Grunnloven

rettferdighet
Jusprofessor Eivind Smith frykter Stortinget kan gi fra seg råderetten over Norges grunnlov. Noe av bakgrunnen for bekymringen er paragraf 115. Denne vil gi Stortinget adgang til å vedta lover som begrenser grunnlovsfestede rettigheter.

Smith mener at denne paragrafen er dypt problematisk og bør forkastes fordi den vil skape usikkerhet om hvor langt rettighetene i Grunnloven kan trekkes. Dette er en uheldig modell for en grunnlov og kan i verste fall kan få urovekkende konsekvenser.

Share This:

Related posts

Leave a Comment