Fra Islam til Kristendom. Mona Walter.

Red. | NY1.NO

Mona Walter er en somalisk kvinne som bor i Sverige. Hun har konvertert fra islam til kristendommen. Her forteller hun hva hun har opplevd og mener om islam. Hun forteller i intervjuet under hvordan hun ble truet på livet da hun bestemte seg for å forlate islam. Hun forteller også at hun har blitt sensurert fordi det å kritisere islam ikke er offentlig tolerert. Kritiserer man islam risikerer man å bli stemplet som rasist og fremmedfiendtlig. Opplever svensker som svært naive “jeg blir sint og opprørt”, forteller Mona. Svenskene har…

Les mer..

EU-dom: Tiden til og fra arbeid skal telle som arbeidstid

En EU dom har slått fast at reisetid til og fra arbeid skal telle med i arbeidstiden for de uten fast kontor. En av hovedmålsettingene bak EU’s arbeidsdirektiv er å sikre at ingen ansatte i EU er forpliktet til å arbeide mer enn i gjennomsnitt 48 timer i uken. Dommen kan i praktis bety at store yrkesgrupper har tariffavtaler som er i strid med bestemmelsen om arbeidstid. Kjennelsen kom etter en pågående rettssak i Spania som involverte firmaet Tyco, som installerer sikkerhetssystemer. Selskapet stengte sine regionkontorer i 2011, noe som…

Les mer..