Ønsker å overvåke alle norske bilister for kontinuerlig skattelegging

total-overvåking-alle-biler-gps

Opplysningskontoret for veitrafikken ønsker å erstatte dagens ordning med bompenger med GPS overvåking av alle norske biler. De mener dette er fremtidens løsning. Fagsjef Karin Yrvin vil at bilistene skal betale hver gang de beveger på seg. Prisingen ser hun for seg beregnes ut fra sted og tid, samt bilens utslipp. Share This:

Read More

EU-dom kan slå beina under ny overvåkingslov

private-864304_1280

I 2014 ble igangsettelsen av datalagringsdirektivet stoppet etter en avgjørelse i EU-domstolen. nå kan en ny EU-dom slå beina under enda et forsøk på generell masseovervåking av befolkningen. I oktober anbefalte Lysne-utvalget et forslag hvor alle nordmenns kontakt med utlandet via telefon og Internett skal overvåkes. Det gjelder ikke kun hvem du har kontakt med, men også innholdet i den kontakten. Forslaget gjelder alle nordmenn og er ikke rettet spesielt mot de som er mistenkte for noe kriminelt. Fristen for høringsutvalget er satt til 6 januar 2017, men en nylig…

Read More

Skjøt fotoboks med hagle

fotoboks

Det var på nyttårsaften 2014 at to fotobokser ble skutt i stykker med hagle på E6 i Stjørdal. De to tiltalte mennene nektet straffeskyld da saken startet, men 22 åringen forandret mening etter å ha blitt presentert bevisene mot seg. Saken ble først henlagt i 2015 etter bevisets stilling, men gjenåpnet av statsadvokat Per Morten Schjetne som mente bevisene var gode nok. I retten ble det vist til detaljerte analyser av ammunisjon og våpen, gjort etter beslag hjemme hos 22-åringen.     Kilde: t-a.no Share This:

Read More

PST drev mobilovervåking i strid med loven

PST drev ulovlig overvåking

Politiet og PST unnlot bevisst å varslet tilsynsmyndighetene om mobilovervåking. Loven krever dette og nå skjerpes kravene til varsling. Fra nå av må politiet og PST varsle om all bruk av mobilovervåking og all bruk av falske basestasjoner skal varsles og loggføres. Identitets-fanging ved mobilovervåking skal nå loggføres med sted, gps-posisjon, tidsrom og hvilken operatør politiet gir seg ut for å være. Informasjonen skal lagres i minst ett år. I fjor avslørte Aftenposten at norsk politi og Politiets sikkerhetstjeneste drev mobilovervåking i strid med loven. De unnlot bevist å varsle…

Read More