I fremtiden trenger ikke Statnett be kundene skru ned strømforbruket

Kan skru av strømmen din med AMS

I forbindelse med nylig forventet sjokkulde sendte Statnett ut varsel til en rekke strømkunder om å skru ned strømforbruket. Dette er svært sjeldent, men kan skje et par ganger i løpet av året når kulden er som verst. Kunder som blir bedt å om kutte strømforbruket er storkunder og sameie som er med i et program hvor man får lavere nettleie i bytte mot å være tilgjengelig for å kutte strømforbruket når det trengs. Det dreier seg som regel om korte perioder med ekstra stort press på systemet.

Vil at du skal bidra
Statnett forventer flere og større svingninger i forbruket fremover ettersom nye enheter kobles til. Utenlandskabler med strøm til Europa vil også bidra til at det totale strømforbruket økes. Statnett mener dermed det vil bli behov for at flere stiller seg til rådighet for å ta ned forbruket i korte perioder. Dette vil muliggjøres ved de nye AMS-målerne, de såkalte “smarte” strømmålerne. Ifølge Statnett vil disse gjøre det mulig at private husholdninger kan delta med å få ned strømforbruket. Statnett ser for seg at selskap kan gå inn og styre en del av strømforbruket ditt. Det kan være varmtvannsberedere og andre kilder som kan skrues av i perioder.

Kilde: E24: Ba-stroemkunder-kutte-forbruket i-fremtiden-kan-du-bli-bedt-om-aa-bidra

Share This:

Related posts

Leave a Comment