PST ønsker å løslate terrorister

pst-loslater-terrorister-for-endt-soning

Fremmedkrigere bør løslates, etter å ha sonet 2/3 av straffen, såfremt de aksepterer «utreise og venneforbud». Informasjonen fremkommer av et brev ABCnyheter har fått tilgang til. Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) skriver i sin anmodning til Kriminalomsorgen at de ønsker prøveløslatelse til en rekke dømte islamske terrorister, slik at de i størst mulig grad skal gjøres i stand til å bli «robuste og lovlydige samfunnsborgere».

Hvorfor PST legger seg bort i soningslengen til terrorister og hvordan de skal håndheve «utreise og venneforbud», er uvisst. PST nekter å kommentere saken overfor ABC Nyheter.

Kilde: abcnyheter: fremmedkrigere-proveloslates-mot-godta-venneforbud

Share This:

Related posts

Leave a Comment