Kastet på glattcelle, ydmyket og satt på isolat for sitt ønske om å leve som fritt menneske?

ola-nordmann-fri-som-fuglen

Ola Nordmann, du har kanskje hørt navnet? Kjent profil på Facebook hvor han har lagt ut flere filmer fra sin kamp mot staten. Kampen går kort ut på at Ola mener vi alle er født som frie mennesker. Han har forsøkt å avdekke hvordan han mener staten tar opphavsrett på mennesker ved registrering ved fødsel, hvor alle blir tilkjent nummer og underlagt staten, som statens eiendom.

16 Juni ble Ola kastet på glattcelle, tvunget til å avlevere blodprøve uten oppgitt lovhjemmel. Ola ønsker advokat Klomsæt som forsvarer, til tross for dette blir ikke Klomset kontaktet, og Ola blir forsøkt påtvunget en annen advokat. Etterhvert kommer Klomsæt på banen. 11 september bli Ola lagt i håndjern festet til magebelte med vaier til foten. Han blir båret inn til rettsmøte på sykebåre med magebelte og håndjern, hvor han blir tvunget til å ligge på gulvet inne i retten. Dette til tross for at Klomsæt har sendt skriv fra Ola med samtykke til at fengslingsmøtet kan utføres uten siktede til stede. Klomsæt etterlyser forklaring på behandlingen og opplysninger om hvem som er de ansvarlige. Ola er nå til tvunget psykiatrisk observasjon ved Brøset psykiatriske sykehus. Ola ser på tvungen psykiatrisk observasjon som bevis på maktgalskap, psykisk tortur og tvang som bryter med Folkesuverenitetsprinsippet[1].

Kampen om navnbedrageriet går ut på at barn blir registrer med fødselsattest og som en eiendel under Crown Corporation, som vil si ethvert selskap som er etablert og regulert av et land, stat eller regjering[2]. Navnet på barnet blir skrevet med store bokstaver. Barnet er nå å regne som en juridisk person/ rettsubjekt/ «papirfiksjon» og ikke som et fritt menneske. Ola har motsatt seg et slikt system på det sterkeste, noe som har ført til flere konfrontasjoner mellom han, politiet og andre myndighetspersoner. Nå får vi bare håpe det beste for Ola, og at han kommer seg ut av psykiatriens klør. Det er nok mange høye herrer som ser seg best tjent med at Ola ikke får spre sitt budskap fritt. Andre kan jo få ideer?

Ønsker du å støtte denne nyhetskanalen? Da handler du på

kostholdsbutikken online helsekost
kostholdsbutikken Økoprodukter rett hjem

Kilder:
Wikipedia: Folkesuverenitetsprinsippet
Investopedia: Crown Corporation
FB: Ola Nordmann

Share This:

Related posts

2 Thoughts to “Kastet på glattcelle, ydmyket og satt på isolat for sitt ønske om å leve som fritt menneske?”

  1. Strike

    Statens behandling av Ola Normann er beviset på at vi lever under et totalitært regime i Norge!

  2. Yngve

    Hele saken er en skam. De ansvarlige bør stilles til ansvar snarest!!

Leave a Comment