Miniforsøk på dansk TV viser at EL-overfølsomhet er en reel og ikke innbilt sykdom

EL-overfølsomme kan føle stråling
Et forsøk i dansk TV fra 2016, hvor fire El-overfølsomme ble testet fem ganger hver, viser tydelig at de klarte å føle når de ble utsatt for stråling. Det er 20 ganger med målinger hvorav kun det var feil tilbakemelding en gang på hvorvidt de ble utsatt for stråling. Ingen tok derimot feil når det var stråling tilstede, da svarte alle riktig. Når det ikke var stråling brukte forsøkspersonene lengre tid på å fornemme hvorvidt det var stråling tilstede i rommet.

Statistisk sett skal det ikke la seg gjøre å gjette seg frem til så mange riktige svar.

Palmer Harsanyi: Mini-forsøg på DR2 finder frem til at el-overfølsomhed (EHS) er en reel og ikke en indbildt sygdom

Share This:

Related posts

Leave a Comment